Næring i Larvik kommune

I en stadig hardere konkurranse mellom steder, byer og regioner velger investorer og virksomheter fritt hvor de ønsker å bruke sine ressurser. I Larvik erkjenner vi viktigheten av å skape gode forutsetninger for næringsvekst og lønnsomhet i det lokale næringslivet.

Næringsrådgiverne

Næringsrådgiverne er kommunens kontaktpunkt mot næringslivet.

Ved å fokusere på dialog og samhandling med næringsliv og relevante offentlige virksomheter, utøves næringsarbeidet i Larvik i samarbeid med og basert på næringslivets behov for utvikling og bistand. God service, effektive prosesser og høy kompetanse er vårt fokus i samhandlingen med næringslivet.

Er du en næringsdrivende som driver, eller vurdere å starte virksomhet i Larvik?

Vi kan hjelpe deg med:

 • Fakta om Larvik og det lokale næringsliv
 • Å finne tomt eller lokaler egnet til din virksomhet
 • Å finne partnere og støttespillere for å videreutvikle din virksomhet
 • Praktiske råd og bistand om hvordan du kan starte egen virksomhet
 • Oversikt og innsikt i regionale og kommunale planer og retningslinjer for arealer, etableringer og næringsutvikling
 • Bistand i dialog med øvrige virksomheter i kommunen og regional/ statlig myndighet
 • Å diskutere andre spørsmål du måtte ha om å investere og drive virksomhet i Larvik

Næringsutvikling i Larvik

Ved siden av å ha et godt tjenestetilbud til næringsliv og investorer arbeider Larvik kommune aktivt med å utvikle grunnlaget og rammebetingelsene for næringsutvikling i Larvik.

Disse satsingene er forankret i kommunens næringsplan og er rettet mot følgende områder:

 • God offentlig service til næringslivet
 • God infrastruktur for næringslivet
 • Tilgang til kompetanse og kompetanseutvikling
 • Omdømmebygging og markedsføring
 • En ambisiøs byutvikling

I tillegg jobber Larvik kommune målrettet mot å øke aktiviteten innen følgende sektorer:

 • Justis, samfunnssikkerhet og beredskap
 • Olje og offshore
 • Logistikk
Vil du dele dette innholdet med andre?